Istoric

Istoricul înfiinţării Parohiei „Sfinţii Ioachim şi Ana”, Hoogstraten  Provincia Antwerpen – Belgia (Flandra)

Parohia „Sfinţii Ioachim şi Ana” din Hoogstraten, ţinutul Noorderkemper, din nordul Flandrei, a fost întemeiată de Părintele Protopop Ioan Dură în perioada martie-aprilie 2012.

Noua parohie va deservi, mai ales, localităţile: Wuustwezel-Loenhout, Brecht, Meer, Minderhout, Kalmthout, Gooring, Maria ter Heide, Braken şi Hoogstraten, în care locuiesc români stabiliţi în ultimii câţiva ani.

În acţiunea de strângere a semnăturilor membrilor fondatori ai parohiei, precum şi la găsirea primului locaş de cult care ar fi urmat să fie în folosinţa acesteia, Părintele Ioan a fost ajutat de către dl. Florin Nechifor. Deja, doar până la 22 martie 2012, au semnat ca membri fondatori 75 de persoane.

Prin decizia mitropolitană nr. 2094/2012, semnată de Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif, Parohia „Sfinţii Ioachim şi Ana” este înfiinţată începând cu data de 1 mai 2012.

Demersuri în vederea găsirii unui locaş de slujire au fost întreprinse imediat după înfiinţarea parohiei. Iniţial, a fost găsită biserica unei foste mănăstiri catolice din Wuustwezel (Nieumoersesteenweg 94), proprietate personală, şi s‑a şi stabilit semnarea contractului de folosire. Pe neasteptate, însă, persoana cu care urma să fie încheiat contractul a decedat, iar proprietarul bisericii a refuzat să o mai închirieze. Astfel încât s‑au întreprins noi demersuri pentru găsirea unui locaş pentru noua parohie. În acest sens au fost contactaţi responsabilii bisericilor catolice din Wuustwezel-Loenhot, care, din păcate, au făcut promisiuni vagi şi au manifestat reticenţă faţă de cererea românilor ortodocşi. Atunci, după ce s‑a tot aşteptat un răspuns pozitiv de la catolici, s‑a apelat la primăria din localitate, care a pus la dispoziţie, spre slujire, o sală centrală a acesteia. Şi în sala respectivă (Achter d’Hoven, nr. 63, Wuustwezel 2990), Părintele Ioan a săvârşit prima sfântă Slujbă a parohiei, Duminică, 2 decembrie 2012, la Wuustwezel, în prezenţa multor enoriaşi.

În faţa situaţiei create, din toamna anului 2012 şi până în martie 2013, Părintele Ioan, ajutat de membri ai Consiliului parohial din Wuustwezel, au cercetat mai multe biserici şi capele din zona parohiei spre a găsi măcar una din acestea disponibilă spre a se putea sluji Duminica. Dar rezultatul nu a fost cel dorit. Totodată, la îndemnul Părintelui Ioan şi în numele acestuia, doamna Finica van Esch, enoriaşa sa din Olanda, a contactat telefonic şi electronic pe preotul Peter, responsabilul bisericilor catolice din Wuustwezel, în lunile decembrie 2012 şi ianuarie-februarie 2013, cerându-i să pună la dispoziţia parohiei române o capelă sau o biserică din localitatea sa. Însă, cu toate insistenţele, Părintele Peter s‑a eschivat să dea curs favorabil cerererii românilor ortodocşi din Wuustwezel, pe motiv că nu îşi ia o astfel de responsibilitate.

Părintele Ioan, însoţit întotdeauna de doamna preoteasă, a trebuit să întreprindă şi singuri noi demersuri paralele intense pentru găsirea unui locaş de slujire. Aşa se face că, la 8 ianuarie 2013, Părintele Ioan a fost la mănăstirea benedictină de la Chevetogne, unde a cerut sprijinul preotului Thadhée Barnas, cunoscut de dânsul de câteva decenii, pentru ca parohia să aibă o biserică sau capelă în zona Wuustwezel-Brecht. Concret, Părintele Thadhée a facilitat Părintelui Ioan contactul cu maica Katharina, Secretara Consiliului mănăstiresc al mănăstirii trapiste de călugăriţe din Brecht. La mănăstirea din Brecht, Părintele Ioan a fost la 15 februarie 2013, unde, cu toată bunăvoinţa manifestată de maica Katharina, nu a putut afla spaţiul adecvat pentru celebrarea Slujbelor parohiei. În schimb, maica Katharina a ajutat pe Părintele Ioan să contacteze pe responsabilii bisericii „Sint Jan Evangelist Begijnhof” din Hoogstraten. Astfel, la 7 martie 2013, la Hoogstraten, Părintele Ioan a întâlnit pe responsabilii bisericii amintite, şi anume, pe preotul Alfons van Dijk (care este şi reprezentantul episcopului diocezan pentru bisericile din zonă) şi pe preşedintele Consiliului parohial, dl.Roos René. Şi în urma discuţiilor purtate de Părintele Ioan cu dânşii, resposabilii respectivi i‑au pus la dispoziţie biserica „Sf. Ioan Evanghelistul” din Hoogstraten, spre slujire Duminica, cu chirie, cu începere din aprilie 2013, de la orele 9:30′ – 13:30′; în biserică, Duminicile, va sluji doar parohia română.

Joi, 21 martie 2013, Părintele Ioan a semnat, din partea parohiei din Wuustwezel, contractul de închiriere al bisericii din Hoogstraten cu responsabilii acesteia. Adresa bisericii „Sf. Ioan Evanghelistul” este: Sint Jan Evangelist, Begijnhof 39, Hoogstraten 2320.

De precizat că, alături de cele întreprinse mai sus, şi încununate cu succes, slavă Domnului, Părintele Ioan şi cu doamna preoteasă au căutat, în lunile februarie şi martie ale anului 2013, şi alte posibilităţi de găsire a unui locaş de cult pentru parohie. Concret, la 8 februarie 2013, s‑au dus la Loenhout şi au contactat o agenţie imobiliară care să găsească un spaţiu propice în zonă pentru săvârşirea Slujbelor parohiei. Însă, dincolo de promisiunile respectivei agenţii, începând din aceeaşi zi, de 8 februarie, Părintele Ioan a contactat, de mai multe ori, telefonic şi electronic, pe Preotul Ivo van Hecken, responsabilul bisericilor catolice din teritoriul Wuustwezel-Brecht, care, în cele din urmă, i‑a pus la dispoziţie, cu chirie, o biserică din Overbroek, spre slujirea Slujbelor parohiei noastre, după slujirea catolicilor, Duminică, după masă. După vizitarea bisericii din Overbroek, la 22 februarie 2013, în prezenţa şi a unui membru al Consiliului parohial, dl. Florin Nechifor, Părintele Ioan a consultat Consiliul parohial şi s‑a decis să se renunţe la folosirea acesteia, dată fiind posibilitatea slujirii doar Duminică după amiază.

Ca atare, şi având, de această dată, posibilitatea slujirii Duminică dimineaţa la biserica din Hoogstraten, Părintele Ioan a mulţumit Preotului Ivo van Hecken pentru bunăvoinţă şi l-a anunţat că parohia îşi va săvârşi sfintele Slujbe la cealaltă biserică, şi anume, la „Sf. Ioan Evanghelistul”.

În biserica „Sf. Ioan Evanghelistul” din Hoogstraten, Părintele Ioan a săvârşit prima sfântă Liturghie în Duminica a 2-a după Sfintele Paşti (a Sf. Ap. Toma), din 12 mai 2013. Următoarele patru sfinte Slujbe la parohia din Wuustwezel-Loenhout au fost săvârşite de preotul Ciprian Constantin Pintilie, trimis de ctitorul parohiei, cu binecuvântarea ierarhului nostru.

Cu începere de Duminică, 28 iulie 2013, din însărcinarea Î. P. S. Iosif ca urmare a solicitării părintelui protopop, sfintele Slujbe ale parohiei au fost săvârşite de părintele Adrian Tiron.

Părintele Adrian Tiron a solicitat Părintelui Protopop Ioan, în mai multe rânduri, în ultimul timp, să roage pe vlădica Iosif să-l elibereze de slujirea de două ori pe lună la parohia din Wuustwezel spre a putea se consacra, in exclusivitate, la noua sa parohie din Warisy (Provincia Luxemburg). Și, firește, Părintele Ioan a adus la cunoștința Î. P. S. Iosif solicitările Părintelui Adrian, așa încât, la 18 iunie 2015, Secretariatul mitropoliei noastre a înștiințat pe Părintele Ioan că ierarhul nostru a rânduit ca să slujească Părintele Gheorghe Macovei de două ori pe lună în locul Părintelui Adrian în parohie. Iată e-mail-ul primit la 18 iunie 2015:

From: cabinet@mitropolia.eu
Subject: Binecuvantare slujire P. Gheorghe MACOVEI
Date: Thu, 18 Jun 2015 14:51:45 +0200
To: iondura@msn.com

Preacucernice Parinte Protopop,

Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Iosif m-a rugat sa va transmit ca Parintele Gheorghe MACOVEI a primit binecuvantarea Inaltpreasfintiei Sale de a sluji doua duminici la Sint Niklaas si doua la Wustvezel.

Cu respect,
P. Ioan Draganicea
Secretar administrativ / Secrétaire administratif
P a t r i a r h i a R o m â n ă / P a t r i a r c a t d e R o u m a n i e
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale
1 Bd. du Général Leclerc
91470 Limours, France
Tel. +33 1 64 91 59 24
Port.+33 7 60 36 59 24
Fax +33 1 64 91 26 83
E-mail: cabinet@mitropolia.eu Internet: http://www.mitropolia.eu

Din iulie 2015, preot slujitor al parohiei este Preotul Gheorghe Macovei.

La îndemnul părintelui Ioan, enoriaşii şi‑au înzestrat, deja, parohia până în august 2013, cu: a) masă de Altar; b) îmbrăcăminte pentru masa de Altar; c) cruce mare de lemn, pictată, pentru masa de Altar; d) candela pentru sfânta Masă; e) două analoage pentru icoanele din faţa Iconostasului; f) patru icoane pictate pe lemn: Hramul (Sf. Părinţi Ioachim şi Ana), Mântuitorul, Maica Domnului şi Sf. Ierarh Vasile cel Mare; g) un set de Sfinte Vase; h) Sfânta Evanghelie – ferecată; i) Liturghier; j) Molitfelnic; k) Cruce de pus pe Sfânta Masă; l) Cruce de binecuvântat; m) cădelniţă; n) Peceţi pentru prescuri. o) Analog pentru citirea Sfintei Evanghelii; p) Cristelniţă; r) Icoane noi; s) Cărţi liturgice (inclusiv Minee).

Enoriaşii parohiei din Anvers, la îndemnul Părintelui Ioan, au dăruit noii parohii din Wuustwezel, în iunie 2012, 250 euro, pentru a o ajuta la începutul vieţii sale parohiale.

Spre o cât mai bună funcţionare a parohiei, la 17 mai 2012, din iniţiativa Părintelui Ioan a fost constituit Consiliul parohial, din care, pe lângă preotul fondator, ca preşedinte, fac parte: dl. Gheorghe Mazilu – secretar, dl. Florin Nechifor – casier, dl. Mihail Ghica – membru, dl. Vasile Cozaciuc – membru.

Site-ul parohiei, creat de Părintele Ioan în lunile martie-aprilie 2013, este:www.hoogstraten.biserica.be.

Sursa: http://biserica.nl/istoric.asp